CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Addysg

Dydd Cenedlaethol Archaeoleg 19fed Gorffenaf 2003


Dydd gweithgareddau yn Amgueddfa Powysland, Canal Wharf, Y Trallwng

Mae Dydd Cenedlaethol Archaeoleg yn cael ei drefnu gan y Cyngor Archaeoleg Prydeinig ar Clwb Archaeolegwyr Ifanc yn y lle cyntaf i teuluoedd trwyr Teyrnas Unedig. Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys ac Amgueddfa Powysland yn cydweithio i drefnu digwyddiad ar Dydd Sadwrn 19fed Gorffenaf o 10 yn y bore tan 1 yn y prynhawn, a 2 tan 5 or gloch yn y prynhawn

Data-bas ac archif o wybodaeth am safleoedd o ddiddordeb archaeolegol a hanesyddol o fewn ardal Clwyd-Powys yw Cofnod o Safleoedd a Henebion (SMR) Rhanbarthol YACP/CPAT. Bydd staff yn presennol i arddangos y Cofnod o Safleoedd a Henebion ac i atebu cwestiynau or cyhoedd.

Welshpool Town Hall

Mae gennym gofnodion o safleoedd archaeolegol o bob cyfnod, gan amrywio o'r anheddau dynol cynharaf y gwyddys amdanynt yng Nghymru hyd at nodweddion cymharol ddiweddar fel adeileddau milwrol yr Ail Ryfel Byd. Mae gennym wybodaeth am Adeiladau Rhestredig ac adeileddau rhestredig, Henebion Cofrestredig, mannau darganfyddiadau unigol, a nodweddion archaeolegol eraill, o safleoedd adnabyddus yr ymwelir hwy'n aml i nodweddion tirwedd llai amlwg fel cloddiau caeau ac olion amaethu.

Reused timber in Welshpool Church roof

Estynir gwahoddiad i bobl dod a arteffactau er mwyn cael adnabyddiaeth gan staff or amgueddfa ar Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys. Bydd rhan o casgliad trinio arteffactau Oes y Cerrig yr amgueddfa ar gael ir cyhoedd i astudio.

The Mermaid Inn

Hefyd, bydd na cerddediad arweinedig o amgylch Y Trallwng, un yn dechrau at hanner-awr wedi deg yn y bore, ac un at hanner-awr wedi dau yn y prynhawn. Bydd yr cerddediadaun ymwneud ar datblygiad y dre, a rhai or ymchwiliadau archaeolegol diweddar, yn Y Trallwng. Mae dim ond 12 lle ar pob cerddediad, nodwch gydar Amgueddfa Powysland i cael lle.

Rydym yn gobeithio ychwanegu gweithgareddau ac atyniadau pellach nes ymlaen, ymwelwch r gwefan am wybodaeth newydd.

Am fanylion pella a chyngor, cysylltwch a un o'r bobl canlynol,

Stryd yr Eglwys

Jeff Spencer
Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys
7a Stryd yr Eglwys
Y Trallwng
Powys
SY21 7DL

Ffn: 01938 553670
Ebost: jeff@cpat.org.uk

Canal Wharf

Christine Ashton
Amgueddfa Powysland
Canal Wharf
Stryd Hafren
Y Trallwng
Powys
SY21 7AQ

Ffn: 01938 554656

Ymwelwch a'r 'wefannau'r Cyngor Archaeoleg Prydeinig ac Amgueddfa Powysland


Os yr ydych chi ddim yn gallu aros am Dydd Cenedlaethol Archaeoleg cliciwch y smotiau ar y map canlynol i samplu data YACP am Y Trallwng42428.jpg 5504.jpg h1.jpg 30708.jpg h3.jpg h4.jpg 36500.jpg 30636.jpg 30663.jpg 36435.jpg 36527.jpg wllr.jpg 5619 17713 5504 36521 36522 36523 42443 30739 30645 30740 36528 42442 30646 36527 42439 42440 42441 42444 36526 42438 30627 42428 36452 72328 42428 30633 30630 42429 30628 30631 36529 36461 30635 30632 30634 42359 42477 30655 30622 30654 30656 30753 30754 42478 42432 36500 42433 15760 30636 42430 42431 30659 36435 30623 30657 42426 42446 117 77933 30639 42427 30624 36436 42425 20311 30661 30662 77934 30639 42447 30663 77931 30708 30709 36439 30694 42445 30695 30664 30692 30696 42456 30671 30690 127 30666 30667 30668 30670 30688 30689 42448 30670

Map a atgynhyrchwyd o fap yr OS gyda chaniatad yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi, Hawlfraint y Goron 2001. Cedwir pob hawl. Byddai ei atgynhyrchu heb ganiatad yn torri Hawlfraint y Goron a gall hynny arwain at erlyniad neu achos sifil. Rhif y drwydded: GD272221