CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Mynegai Prosiectau
Hepste Valley project report

Tirwedd gynhanesyddol Dyffryn Hepste


A series of prehistoric huts at Waun Tincer - photo 3099-0023 © CPAT

Mae rhan uchaf dyffryn Hepste, yn ne Bannau Brycheiniog, yn dirwedd lle ceir llawer iawn o weddillion gweithgarwch cynhanesyddol. Yn y rhan fwyaf or ardaloedd, presenoldeb henebion claddu niferus a safleoedd defodol yma ac acw ywr dystiolaeth bennaf o weithgarwch cynhanesyddol. Yn nyffryn Hepste, fodd bynnag, mae tirwedd gynhanesyddol yn goroesi i raddau helaeth, lle ceir gweddillion anheddu ac amaethyddiaeth ochr yn ochr safleoedd angladdol

Cynhaliwyd arolwg archaeolegol helaeth yn yr ardal hon yn ystod y 1990au, ac mae gwaith diweddar gan CPAT wedi ychwanegu mwy o fanylion at y dirwedd ddiddorol hon. Fodd bynnag, ir ymwelydd achlysurol neur cerddwr sy'n digwydd bod yn cerdded trwy'r ardal, nid yw pwysigrwydd yr ardal hon yn hollol amlwg gan fod llawer or safleoedd naill ain anodd dod o hyd iddynt, neu efallain anodd iw dehongli. Mae adroddiad diweddar gan CPAT yn crynhoi hanes yr ardal ac yn darparu mynegai o safleoedd y gellir ei ddefnyddio i gynorthwyo darganfod y dirwedd gynhanesyddol gyfareddol hon.

Dylai ymwelwyr ddeall nad yw'n hawdd cyrraedd yr ardal hon, er ei bod ar dir mynediad agored. Dawr llwybr mwyaf uniongyrchol iddi o ffordd yr A4059, lle ceir rhywfaint o le i barcio ar ddechrau trac garw yn SN 9731 1288. Maer trac yn arwain i lawr i afon Hepste, er nad oes unrhyw bont a gall fod yn anodd croesir afon os nad yw ei lefel yn isel. Mae hefyd yn bosibl parcio ar ln ar ochr ogleddol yr afon, ger Hepste Fawr, yn SN 9528 1226, a dilyn llwybr troed o ddiwedd y ln ir tir mynediad agored.

I ddarllen neu lawrlwytho copi o adroddiad CPAT ar y dirwedd gyfareddol hon, dilynwch y ddolen hon