CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Mynegai Prosiectau
Download CPAT report on Hindwell vicus

Vicus Rhufeinig Hindwell


 CPAT 2012

Fel rhan o archwiliad parhaus o safleoedd sifilaidd Rhufeinig, neu vici, gwnaed gwaith cloddio arbrofol ar ddiwedd mis Chwefror/dechrau mis Mawrth 2012 i archwilior vicus ger y gaer yn Hindwell ym Mhowys, chymorth grant oddi wrth Cadw.

Ar y dde: Cynllun o anheddiad Vicus Rhufeinig Hindwell o arolwg geoffisegol a mapiau awyrluniau. CPAT 2012

Nodwyd presenoldeb anheddiad sifilaidd gyntaf ar ochr ddwyreiniol y gaer trwy arolwg geoffisegol ym 1998, ac roedd yn destun arolwg pellach gan CPAT yn 2010. Bur gwaith cloddio, a wnaed ym mis Chwefror/Mawrth 2012, yn canolbwyntio ar raddau dwyreiniol y vicus, gan ymchwilio i ran or anheddiad, y ffordd Rufeinig a rhan o system thair ffos

Maer hyn syn hysbys ar hyn o bryd yn awgrymu bod y vicus wedi bod ger y ffordd yn arwain or porth dwyreiniol, gydag arwyddion o adeiladau a gweithgarwch ategol yn estyn am ryw 30m y naill ochr ir ffordd, ffos gul ar ffurf V yn diffinior ardal, o leiaf ar yr ochr ddeheuol. Maer vicus yn parhau am rwy 160m y tu hwnt i amddiffynfeydd y gaer, mewn ardal o rwy 0.7ha. Nododd y gwaith cloddio diweddar nifer o dyllau mewn ardal y gellir tybioi bod yn gorwedd y tu l ir strwythurau ar ochr y ffordd, ac roedd tystiolaeth or rhain yn dangos y bu gweithgarwch gofannu yn y cyffiniau agos iawn. Mae archwiliad rhagarweiniol or crochenwaith yn awgrymu presenoldeb rhywfaint o grochenwaith cynharach, o bosibl o oes Nero, ond diffyg deunydd Rhufeinig diweddarach.

 CPAT 2012, photonumber 3433-0127. Hindwell Vicus

Left: Excavations in trench 2 with the large rubbish pit in the foreground and the boundary ditch along the southern side of the vicus behind CPAT 2012, photo 3433-0127

The eastward extent of the vicus appears to by bounded by a system of triple ditches which respect the Roman road. An investigation of the innermost ditch has shown it to be around 2.65m wide and 1.2m deep and although there was no evidence to suggest the position of an accompanying ditch it may be presumed to have been on the interior, given the generally punic profile of the ditch. At present the only dating evidence is a probable Neronian Gallo-Belgic butt-beaker, perhaps indicating that the ditch system is associated with the fort itself, possibly as an outwork, rather than providing a deliberate defence for the vicus. In the light of the excavated evidence a re-examination of the geophysical survey results shows a number of possible post-holes along the edge of the Roman road, suggesting a possible four- or six-posted gateway set inside the innermost ditch.

 CPAT 2012, photo 3433-0140. Hindwell Vicus

Right: Trench 3 with the innermost of the triple ditches in the foreground CPAT 2012, photo 3433-0140


Preifatrwydd a chwcis