CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Basn Caersws
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Basn Caersws: Penbedw
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 06-C-14 Golygfa or awyr o gaeau ag ochrau syth ger Llwyn-y-gog ar y ffordd ir gogledd o Gaersws, yn cynrychioli cau tir comin agored gynt ar ddechraur 19eg ganrif. Mae olion cloddwaith y lloc amddiffynnol, syn dyddio yn l pob tebyg o Oes yr Haearn, iw weld ychydig ir dde or canol. Llun: CPAT 06-C-14.

CPAT PHOTO 2272-58 Caeau ag ochrau syth ger Llwyn-y-gog, gyda choetiroedd llydan-ddeiliog hynafol a phlanhigfeydd conwydd diweddar ar Alltwnnog yn y cefndir. Llun: CPAT 2272-058.