CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Basn Caersws
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Basn Caersws: Glasgoed
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 06-C-65 Tirwedd caeau afreolaidd ar y tir llethrog ir dwyrain o Glasgoed, yn edrych tua Llanwnog. Llun: CPAT 06-C-65.

CPAT PHOTO 2272-68 Yr uwchdiroedd ger Glasgoed, ar ymyl gogledd-orllewin Basn Caersws. Llun: CPAT 2272-068.