CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Basn Caersws
Yn Űl iír disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Basn Caersws: Cerist
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 06-C-74 Caeau ag ochrau syth ger cymer Afon Carno iír chwith ac Afon Cerist wediíi sianelu iír dde, yn edrych tua Caersws yn y cefndir. Maeír ffordd syth iír chwith yn dilyn cwrs y ffordd Rufeinig iír gorllewin o Gaersws. Gellir gweld llwybr Rheilffordd y Fan yn glir yn rhedeg o Gaersws iír dde ar y gwaelod. Llun: CPAT 06-C-74.

CPAT PHOTO 2272-40 Caeau ag ochrau syth yn nyffryn Afon Trannon ac Afon Cerist, yn edrych tua'r gogledd. Llun: CPAT 2272-040.