CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Basn Caersws
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Basn Caersws: Caersws
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 06-C-24 Caersws or gogledd-orllewin, gyda rhagfuriaur gaer Rufeinig iw gweld yn y tu blaen, rhwng y ffordd ar rheilffordd, ac Afon Hafren y tu hwnt iddi. Llun: CPAT 06-C-24.

CPAT PHOTO 06-C-06 Golygfa pell or awyr o Gaersws or dwyrain, gydag Afon Hafren ymdroellog yn y pellter canol. Llun: CPAT 06-C-06.