CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Basn Caersws
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Basn Caersws: Maes-mawr
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 06-C-08 Golygfa or awyr o ystumiau Afon Hafren ger Dolhafren, ir dwyrain o Gaersws. Ir chwith, maer ffordd Rufeinig i Gaersws iw gweld fel ffin cloddwaith a gwrych yn rhedeg fwy neu lain gyfochrog r ffordd dyrpeg o'r 19eg ganrif sydd iw gweld yn y gornel chwith uchaf. Llun: CPAT 06-C-08.

CPAT PHOTO 2272-06 Golygfa or ddaear o Fasn Caersws or de-ddwyrain, gyda phentref Caersws yn y pellter canol. Llun: CPAT 2272-06.