CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Basn Caersws
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Basn Caersws: Carnedd
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 06-C-85 Bryngaer Oes yr Haearn Cefn Carnedd, or de-orllewin, gyda gorlifdir a llwybr ymdroellog Afon Hafren yn y cefndir. Llun: CPAT 06-C-85.

CPAT PHOTO 2272-38 Caeau a choetiroedd ar ymylon gogleddol esgair Cefn Carnedd. Llun: CPAT 2272-38.