CPAT logo
Cymraeg/ English
Dyffryn Clywedog
Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Dyffryn Clywedog: Dylife
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 06-C-214 Olion mwyngloddio a phrosesu mwynau yn nyffryn Afon Twymyn, yn edrych o'r gogledd-orllewin, gyda'r Star Inn ychydig i'r chwith o'r canol. Llun: CPAT 06-C-214.

CPAT PHOTO 06-C-205 Llinellau o siafftiau mwyngloddiau metel ar hyd y wythen ar Ben Dylife, yn edrych or gogledd. Gwelir rhan uchaf dyffryn Clywedog ai ochrau serth a choetir conwydd modern Bwlch y Garreg-Wen yn y cefndir. Llun: 06-C-205.