CPAT logo
Cymraeg/ English
Dyffryn Clywedog
Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Dyffryn Clywedog: Penffordd-las.
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 06-C-184 Golygfa or awyr o Benffordd-las or gogledd-ddwyrain, gyda Quakers Garden yn y tu blaen ar y chwith. Llun: CPAT 06-C-184.

CPAT PHOTO 2273-104 Golygfa o Benffordd-las ym mlaen dyffryn Clywedog, yn edrych o fan ger Rock Villa. Gellir gweld cip bach ar yr hen bentref coedwigol yn Llwyn-y-gog yn y pellter canol. Llun: 2273-104.