CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Dyffryn Clywedog
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Dyffryn Clywedog: Coedwig Hafren
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 06-C-221 Golygfa or awyr o reoli coetir conwydd modern ger Fign Aberbiga. Gellir gweld llwybr troellog Afon Biga yn y tu blaen ar y chwith, ychydig ir dwyrain o Gwmbiga. Llun: CPAT 06-C-221.

CPAT PHOTO 2273-89 Golygfa or ddaear o goetir conwydd modern ger Fign Aberbiga, gydag Afon Biga yn y tu blaen. Llun: CPAT 2273-89.