CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Dyffryn Clywedog
Yn ôl i’r disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Dyffryn Clywedog: Llyn Clywedog
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 06-C-243 Argae a chronfa ddŵr Clywedog o’r gorllewin, gyda lloc amddiffynnol Pen-y-gaer sy’n dyddio o Oes yr Haearn yn y tu blaen. Llun: CPAT 06-C-243.

CPAT PHOTO 2273-62 Cronfa ddŵr Clywedog o fan ger Pen-y-gaer, yn edrych i gyfeiriad argae pontio Bwlch-y-gle tua ochr dde y pellter canol. Llun: CPAT 2273-62.