CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Dyffryn Clywedog
Yn ôl i’r disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Dyffryn Clywedog: Lluest-y-dduallt
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 06-C-174 Golygfa o’r awyr o’r bryniau ar ymylon ochr ogleddol Cronfa Ddŵr Clywedog, ychydig i’r gorllewin o Ddinas, o’r gorllewin. Llun: CPAT 06-C-174.

CPAT PHOTO 2273-73 Dinas, sy’n tremio dros ochr ogleddol Cronfa Ddŵr Clywedog, o’r gorllewin. Llun: CPAT 2273-73.