CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Dyffryn Clywedog
Yn ôl i’r disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Dyffryn Clywedog: Banc y Groes
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 06-C-191 Golygfa o’r awyr o dirweddau caeau ger Fferm Deildre, sy’n rhannol yn enghraifft o gau tir o ganlyniad i ddeddf seneddol yn y 19eg ganrif. Mae dyffryn Nant Gwestyn ar y chwith. Llun: CPAT 06-C-191.

CPAT PHOTO 2273-65 Waliau caeau o gerrig sychion i’r gogledd-orllewin o Fferm Deildre-fach. Yn ôl pob tebyg, maent o ddyddiad cynharach na’r cyfnod cau tir o ganlyniad i ddeddf seneddol ar ddechrau’r 19eg ganrif. Llun: CPAT 2273-65.