CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Dyffryn Clywedog
Yn ôl i’r disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Dyffryn Clywedog: Faidre
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 06-C-163 Golygfa o’r awyr o dirweddau caeau i’r gogledd o Gronfa Ddŵr Clywedog. Gwelir Esgair-Maen a Sofl-ceirch tua’r pellter canol ar y dde a Chwm Cidyn ar y chwith. Llun: CPAT 06-C-163.

CPAT PHOTO 06-C-159 Golygfa o’r awyr o dirweddau caeau ger ffermydd Fairdre Fawr a Fairdre Fach o boptu dyffryn coediog Nant Cwmcarreg-ddu. Llun: CPAT 06-C-159.