CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Dyffryn Clywedog
Yn ôl i’r disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Dyffryn Clywedog: Bryn y Fan
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 06-C-164 Golygfa o’r awyr o Fryn y Fan o’r gorllewin, yn edrych tua’r Fan, gyda dyffryn Cerist uchaf yn y tu blaen ar y dde. Llun: CPAT 06-C-164.

CPAT PHOTO 2273-10 Golygfa o bell o Fryn y Fan o’r de-ddwyrain. Llun: CPAT 2273-10.