CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Dyffryn Clywedog
Yn ôl i’r disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Dyffryn Clywedog: Manledd
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 06-C-145 Golygfa o’r awyr o dirweddau caeau ger y Fan o’r gorllewin, gyda Llyn y Fan tua ochr dde y tu blaen a Van Terrace yng nghanol y cefndir. Llun: CPAT 06-C-145.

CPAT PHOTO 2273-42 Golygfa o’r ddaear o dirweddau caeau ger y Fan o’r de-orllewin, gyda chorn simnai o frics ar ochr dde y pellter canol. Llun: CPAT 2273-43.