CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Dyffryn Clywedog
Yn ôl i’r disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Dyffryn Clywedog: Llanidloes
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 06-C-131 Golygfa o’r awyr o Lanidloes o’r de-ddwyrain, gyda llethrau coediog Allt Goch yn y cefn ar y chwith a Gorn Hill yn y cefn ar y dde. Gwelir ffordd osgoi Llanidloes, sy’n dilyn llwybr yr hen rheilffordd, i lawr y canol. Llun: CPAT 06-C-131.

CPAT PHOTO 2273-102 Hen Neuadd y Farchnad Llanidloes. Tybir ei bod wedi’i hadeiladu tua 1600 ar safle croes y farchnad yng nghanol y dref ganoloesol. Llun: CPAT 2273-102.