CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Dyffryn Clywedog
Yn ôl i’r disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Dyffryn Clywedog: Gorn Hill
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 2273-03 Gorn Hill o’r gorllewin gyda Chapel Farm yn y pellter canol. Llun: CPAT 2273-03.

CPAT PHOTO 2273-07 Berth-lwyd Coppice ar y gorwel, o’r de-orllewin. Llun: CPAT 2273-07.