CPAT logo
Cymraeg / English
Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol: Cwm Elan
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Cwm Elan: Claerwen
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 03-c-0658 Argae Claerwen o'r de. Dechreuwyd adeiladu'r gronfa ym 1946 ac agorwyd hi yn swyddogol gan y Frenhines Elizabeth ym 1952 fel un o'i hymrwymiadau swyddogol cyntaf, gan ddyblu bron iawn y cyflenwad dwr o Gwm Elan i Birmingham. Llun: CPAT 03-C-0658.

CPAT PHOTO 1526.31 Argae Claerwen o'r dwyrain. Yn wahanol i gronfeydd eraill cwm Elan, adeiladwyd argae Claerwen o goncrit ond mae ganddo wyneb o graig i gyd-fynd ag arddull ei ragflaenwyr Fictoraidd. Llun: CPAT 1526.31.

CPAT PHOTO 03-C-0661 Cronfa ddwr Claerwen o'r de-ddwyrain. Llun: CPAT 03-C-0661.

CPAT PHOTO 1538.21 Argae Claerwen o'r gogledd. Llun: CPAT 1538.21.