CPAT logo
Cymraeg/ English
Cwm Elan
Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Cwm Elan: Carn Gafallt
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 03-c-0687 Ardal fechan ucheldirol anghysbell, i gyfeiriad y dwyrain rhwng Cwm Elan ar y chwith a Chwm Dulas ar y dde, gydag ochrau serth, coediog. Rheolir y llystyfiant ucheldirol fel rhan o warchodfa natur. Llun: CPAT 03-c-0687.

CPAT PHOTO 03-c-0689 Carn Gafallt ar y dde, o'r dwyrain, gyda fferm Talwrn tua'r gornel dde ar y gwaelod ac ucheldiroedd Elenydd yn y cefndir. Llun: CPAT 03-c-0689.