CPAT logo


Cymraeg / English
Adref Eto
Tirwedd Hannesyddol
Cwm Elan
Testun enwau lleoedd

Nodweddu’r Dirwedd Hanesyddol

Cwm Elan

Enwau Lleoedd


Dewiswch un o’r canlynol i weld rhestr o enwau lleoedd a chyfeirnodau grid, y rhan fwyaf ohonynt yn ymddangos ar argraffiadau modern yr Arolwg Ordnans yn ardal yr astudiaeth.

ABER - CASTELL

CEFN - CWRT

DALRHIW - GRAIG

GRIBYN - NAGWYR

NANT - NOYADD

OCHR - YR