CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Dwyrain Fforest Fawr a Mynydd-y-glg
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Dwyrain Fforest Fawr a Mynydd-y-glg: Coed Penmailard - Coed Cefn-y-maes
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 2509-123 Planhigfa gonwydd yr 20fed ganrif o amgylch blaenddyfroedd Nant Aber-nant a'i hisafonydd. Gorwedda'r blanhigfa ar ben nifer o ffermydd cynharach yn dyddio o'r cyfnod canoloesol neu l-ganoloesol cynnar sydd bellach wedi'u gadael yn segur. Waliau o gerrig sychion, yn dyddio yn l pob tebyg o'r 17eg ganrif a'r 18fed ganrif o leiaf, sy'n nodi'r ffin rhwng y ffermydd hyn a'r rhostir heb ei gau. Llun: CPAT 2509-123.

CPAT PHOTO CS07-06-35 Planhigfa gonwydd yr 20fed ganrif yn ardal Onllwyn a Phenmoelallt, o'r gogledd-orllewin. Llun: CPAT CS07-06-35.

CPAT PHOTO 08-C-67 Golygfa o'r awyr o blanhigfeydd conwydd modern ar ymylon dwyreiniol ardal y dirwedd hanesyddol yn tremio dros ddyffryn Taf Fawr i'r dde, gyda Chronfa Ddwr Llwyn-onn i'w gweld yn y cefndir ar y dde. Llun: CPAT 08-C-67.