CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Canol Dyffryn Wysg
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Canol Dyffryn Wysg: Llansbyddyd
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 05-C-151 Llain-gaeau diweddar yn edrych tuar gogledd i gyfeiriad Fferm Aber-Brn-fach, gyda ffordd fodern yr A40 yn y tu blaen, a Phont Aber-brn yn croesi afon Wysg tuag at y cefndir. Llun: CPAT 05-C-151.

CPAT PHOTO 05-C-156 Golygfa or gogledd-orllewin o ben bryn coediog Coed Fenni-fach gyda Chaer Rufeinig Aberhonddu a fferm Y Gaer iw gweld tuag at y gwaelod ar y dde, a llinell syth y ffordd Rufeinig yn rhedeg tuar dwyrain ar hyd dyffryn Wysg ir Fenni gan dorri ar letraws tuag at y top ar y dde. Llun: CPAT 05-C156.

CPAT PHOTO 05-C-163 Tirweddau o gaeau ychydig ir gorllewin o Aberhonddu. Ir dde eithaf maer ffordd i Gradoc. Ir chwith o hyn mae cwrs hen Reilffordd Aberhonddu a Chastell Nedd, gyda ffiniau caeau creiriol yn dangos ad-drefnu tirwedd helaeth yn yr ardal hon ar ddiwedd y 19eg ganrif, yn dilyn adeiladur rheilffordd. Yn rhedeg fwy neu lain gyfochrog hyn maer sarn yn arwain at Fferm Pennant syn sefyll ar gwrs tybiedig y ffordd Rufeinig or Fenni i Gaer Aberhonddu. Ymhellach ir chwith eto maer ffordd fach syn arwain at Fferm Fenni-fach, syn sefyll ar lan afon Wysg tuag at y top ar y chwith. Mae Newton House, a adeiladwyd oddeutu 1582 gan John Games, Uchel Siryf Sir Frycheiniog, yn y gwaelod ar y chwith. Llun: CPAT 05-C-163 Llun: CPAT 05-C-163.

CPAT PHOTO 05-C-149 Tirwedd o gaeau rheolaidd yn edrych tuar dwyrain o Aberbrn, gyda fferm Llwyn-y-merched yn y tu blaen. Roedd esgob Tyddewi yn y canol oesoedd yn dal tiroedd r yn Aberbrn, a gofnodwyd yn Llyfr Du Tyddewi. Maen bosibl bod y patrwm llain-gaeau yn yr ardal tuag at y canol yn cynrychioli hyn. Efallai bod y patrymau caeau mwy sgwr ar y tir syn codi ir chwith yn cynrychioli amgu canoloesol diweddar. Mae llinell hen Reilffordd Castell Nedd ac Aberhonddun torri ar draws ffiniau caeau cynharach yn y pellter canol. Mae aneddiadaur Batel a Chradoc iw gweld yn y cefndir ar y dde. Llun: CPAT 05-C-163 Llun: CPAT 05-C-149.