CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Canol Dyffryn Wysg
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Canol Dyffryn Wysg: Pen-y-Crug
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 05-C-146 Golygfa or gorllewin o anheddiad eglwys y Batel a ddogfennwyd gyntaf ar gychwyn y 13eg ganrif, gyda The Pool ir dde. Y gred draddodiadol yw bod y frwydr arweiniodd at orchfygu teyrnas Brycheiniog ym 1093 wedi digwydd yn y caeau yn y pellter canol, ir de or pentref, efallai ar sail yr enw lle, er bod yr anheddiad wedii enwi ar l Abaty Battle yn Sussex, oedd yn tynnu incwm or plwyf. Maen bosibl bod y patrwm cefnen a rhych sydd iw weld yn y caeau hyn o darddiad canoloesol. Llun: CPAT 05-C-146.

CPAT PHOTO 05-C-141 Golygfa or de-orllewin o gloddiau a ffosydd lluosog bryngaer Pen-y-crug o Oes yr Haearn, ar dir comin ir gogledd-orllewin o Aberhonddu. Mae olion yr hen byllau clai a gwaith brics a theils yn gorwedd yn ardal y rhedyn a phrysgwydd ychydig ir dde or fryngaer. Llun: CPAT 05-C-141.