CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Canol Dyffryn Wysg
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Canol Dyffryn Wysg: Llan-ddew
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 05-C-128 Golygfa or de or groesffordd ar ganol pentref Llan-ddew. Maer eglwys groesffurf ganoloesol ar y chwith ir groesffordd ac, yn y cae y tu hwnt i hyn, mae cloddwaith syn cynrychioli pyllau pysgod canoloesol yn l pob tebyg. Mae palas canoloesol caerog yr esgob iw weld ychydig ir dde or canol. Mae gwaith cloddio archeolegol yn ymchwilio i safle lleiniau tai canoloesol iw gweld yn y cae yn y tu blaen. Llun: CPAT 05-C-128.

CPAT PHOTO 05-C-121 Golygfa o dirwedd o gaeau ychydig ir gorllewin o bentref Llan-ddew or canol oesoedd, sydd iw weld yn y gwaelod ar y dde. Maer llain-gaeau nodweddiadol, ynghyd ffiniau ar dro cam ac olion amaethu cefnen a rhych, yn cynrychioli amgu caeau agored canoloesol cysylltiedig r anheddiad eglwysig a darddodd yn l pob tebyg yn y canol oesoedd cynnar. Llun: CPAT 05-C-121.