CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Canol Dyffryn Wysg
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Canol Dyffryn Wysg: Llyn Syfaddan
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 05-C-51 Crannog Llan-gors, yr ynys wneud sydd hefyd yn dwyn yr enw Ynys Bwlc ger glan ogleddol Llyn Syfaddan. Mae tystiolaeth hanesyddol ac archeolegol yn awgrymu bod y crannog, tua 40 metr wrth 30 metr, yn breswylfa frenhinol brenhinoedd Brycheiniog yn y 9fed ganrif ir 10fed ganrif. Llun: CPAT 05-C-51.

CPAT PHOTO 05-C-96 Llyn Syfaddan or gogledd-orllewin yn ystod cyfnod o lifogydd, gyda dyffryn Llynfi ir dde. Llun: CPAT 05-C-96.