CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Canol Dyffryn Wysg
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Canol Dyffryn Wysg: Llanfihangel Cathedin
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 05-C-81 Tirwedd o gaeau ar ochrau gorllewinol Mynydd Llan-gors ger Cathedin-fawr, sydd iw weld yn y tu blaen. Llun: CPAT 05-C-81.

CPAT PHOTO 05-C-76 Tirweddau o gaeau rheolaidd yn l pob tebyg o ddiwedd y canol oesoedd neur cyfnod l-ganoloesol cynnar ar ochrau dwyreiniol Allt yr Esgair. Maer fryngaer o Oes yr Haearn yn rhedeg ar hyd y grib, fymryn y tu hwnt ir blanhigfa gonwydd ddiweddar. Llun: CPAT 05-C-76.