CPAT logo


Adref Eto
Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol

Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol


Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys - Adfer Costau - Hydref 2010

Maer Cofnod o Amgylchedd Hanesyddol Clwyd-Powys yn ddielw ac, yn unol Chanllawiau Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru ar Fynediad a Chodi Tl, bydd ymholiadau fel rheol yn cael eu hateb yn rhad ac am ddim, oni bai mai ymholiad masnachol ydyw. Yn yr achosion hyn, codir ffi i adfer y gost. Maen bosibl y codir ffi hefyd i adfer cost deunyddiau a ddefnyddir, post ac ati. Rhestrir y ffioedd isod.

Lle codir ffi, bydd y gost yn cael ei datgan yn eglur cyn rhyddhaur wybodaeth.

FFI ADFER COSTAU

60 pob awr (+VAT) am ymholiadau masnachol eu natur.

DEUNYDDIAU

Llungopau ac allbrintiau HER
Copau ac allbrintiau du a gwyn
- 10c am bob dalen A4
- 20c am bob dalen A3
Copau ac allbrintiau lliw
- 50c am bob dalen A4
- 1 am bob dalen A3

Sganiau digidol
- 1.50 am bob print neu ddelwedd sleid syn cael ei sganio, a 1 am CD os gofynnir am un
- 3 am sleid fformat mawr syn cael ei sganio, a 1 am CD os gofynnir am un

Atgynhyrchiadau o ffotograffau syn hawlfraint CPAT
- Printiau Du a Gwyn
1 am bob print 7"x 5"
2.50 am bob print 10"x 8"
Meintiau eraill ar gael ar gais
- Printiau lliw
5 am bob print 10"x 8"
Meintiau eraill ar gael ar gais
- Sleidiau lliw
11 am bob sleid

Post a Phecynnu
- Bydd hyn yn amrywio yn l pwysaur deunydd iw bostio a swm y deunyddiau pecynnu syn ofynnol.

Atgynhyrchu delwedd hawlfraint CPAT mewn cyfrol gyhoeddedig
- Gwelwch ddogfen Hawliau a Ffioedd Atgynhyrchu..

Maer holl ddelweddau yn hawlfraint Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys, a byddant yn parhau i fod yn hawlfraint yr Ymddiriedolaeth, oni nodir yn wahanol.