CPAT logo


Cymraeg / English
Adref Eto
Tirwedd Hanesyddol
Cwm Elan

Nodweddu’r Dirwedd Hanesyddol

Cwm Elan: Gwefannau


Gwefannau eraill â gwybodaeth am Gwm Elan:

British Dams Sociey: gwybodaeth am argaeau ym Mhrydain.

Ymddiriedolaeth Cwm Elan: hanes naturiol, bywyd gwyllt a chadwraeth.

Casglu’r Tlysau: ffotograffau, lluniau a thestun (chwiliwch am Gwm Elan) o’r archifau.

Prosiect Hanes Digidol Powys: ffotograffau, lluniau a thestun (dilynwch Six Powys Communities Online, Rhayader and the Elan Valley) o'r archifau.

671 Squadron: The “Dambusters”: gweithgareddau adeg y rhyfel yng nghwm Elan.

The Lost Club Journal: erthygl gan J. Howard am Francis Brett Young (dilynwch Lost Club Authors, ac yna Francis Brett Young).