CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol Dyffryn Llangollen
Map o'r ardal cymeriad hon
Mwy Ffotograffau

Nodweddur Dirwedd Hanesyddol

Dyffryn Llangollen Mynydd Vivod
Cymuned Llangollen, Sir Ddinbych
(HLCA 1140)


CPAT PHOTO 1766-10

Cyn goetir conwydd or 19eg ganrif ir de o Vivod, bellach yn rhostir grugog a reolir ar gyfer saethu adar hela.

Cefndir hanesyddol

Mae dwy domen gladdu or Oes Efydd yn cynrychioli gweithgaredd cynnar, y naill ar gopa bryn ar llall ar grib bryn, a allai awgrymu bod y tir wedii glirio er mwyn pori anifeiliaid dof yn yr oes cynhanesyddol cynnar. Erbyn y 7fed neur 8fed ganrif roedd yr ardal o fewn teyrnas Gymreig Powys, ac o ddiwedd y 12fed ganrif roedd o fewn y rhan ogleddol or deyrnas oedd wedii hisrannu, or enw Powys Fadog. Ar l ir Brenin Edward orchfygu Cymru ar ddiwedd y 13eg ganrif roedd yr ardal ir de o Afon Dyfrdwy o fewn arglwyddiaeth mers Swydd y Waun, a oedd wedii chreu or newydd. Yn dilyn y Ddeddf Uno ym 1536 roedd yn rhan o sir a gafodd ei chreu or newydd, sef Sir Ddinbych.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Tir gweddol donnog ar uchder o rhwng 390 a 500 metr ir de o Vivod, gyda waliau cerrig sychion yn diffinio ymyl y rhostir mewn mannau. Roedd llawer or ardal yn blanhigfa conwydd, ond cwympwyd y coed yn ystod hanner cyntaf yr 20fed ganrif ac mae bellach yn rhostir grug unwaith eto. Mae patrwm y traciau yn yr ardal yn adlewyrchu llwybrau marchogaeth o fewn y coetir. Mae rhesi o garnau saethun ymwneud rheolaeth gyfoes ar lawer or ardal ar gyfer saethu adar hela sydd wedi bod yn mynd rhagddo yma ers y 1950au.

Ffynonellau

Cofnod CPAT or Amgylchedd Hanesyddol; Davies 1929

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch os gwelwch yn dda ag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys yn y cyfeiriad hwn neu ewch i wefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn www.ccw.gov.uk.