CPAT logo
Cymraeg / English
Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol Cwm Elan
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Cwm Elan: Mwynglawdd Cwm Elan
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 03-c-0604 Tirwedd ag ynddi olion mwyngloddio plwm a sinc o ddiwedd y 19eg ganrif ar lethrau cwm Nant Methan. Llun: CPAT 03-C-0604.

CPAT PHOTO 03-c-0607 Ymhlith yr adeiladau segur o fewn y dirwedd mwyngloddio mae olion ty mathru, gefail, ty a swyddfa rheolwr y mwynglawdd. Llun: CPAT 03-c-0607.

CPAT PHOTO CS94-38-27 Olion ty mathru a bwerwyd gan ddwr. Cedwid dwy set o roliau i fathru mwynau yma. Llun: CPAT CS94-38-27.