CPAT logo
Cymraeg / English
Cwm Elan
Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Cwm Elan: Cwm Dulas
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 03-c-0688 Golygfa ar hyd Cwm Dulas, i gyfeiriad Llanwrthwl, gan gynnwys fferm Crownant a choetir llydanddail ar lethrau Carn Gafallt yn y gornel waelod ar y chwith. Llun: CPAT 03-c-0688.

CPAT PHOTO 1538-18 Casgliad o adeiladau fferm o gerrig gyda wal o'u hamgylch, ac ucheldir Cnwch y tu hwnt iddynt. Llun: CPAT 1538.18.

CPAT PHOTO 1525.14 Tirwedd y caeau yn cynnwys waliau cerrig, i gyfeiriad fferm Crownant, a choetir llydanddail ar lethrau Carn Gafallt y tu hwnt. Llun: CPAT 1525.14.