CPAT logo
Cymraeg / English
Tirwedd Hanesyddol
Canol Dyffryn Wysg
Yn l ir disgrifiad

Nodweddu'r Dirwedd Hanesyddol

Canol Dyffryn Wysg: Aberhonddu
Ffotograffau o'r ardal nodwedd


CPAT PHOTO 05-C-170 Golygfa o Aberhonddu or de gyda maestref Llan-faes a Choleg Crist ir chwith or afon Wysg ac Eglwys Priordy Sant Ioan, sef Eglwys Gadeiriol Aberhonddu bellach, tuag at y canol, ir dde or afon. Maen ymddangos y sefydlwyd yr anheddiad cynnar ar bwys y castell ar priordy ar ochr bellaf dyffryn coediog afon Honddu, wedyn yn ymestyn i ardal y dref ganoloesol a gynlluniwyd tuag at yr ochr dde. Maer tai yn y cefndir yn cynrychioli ehangur dref yn y 19eg ganrif ar 20fed ganrif. Llun: CPAT 05-C-170.

CPAT PHOTO 05-C-174 Golygfa o Aberhonddu, or de-orllewin, yn dangos tiroedd coediog Gwestyr Castell ac olion y castell canoloesol yn y tu blaen ar y dde ar Eglwys Gadeiriol tuag at y chwith. Maer bont ganoloesol syn croesi afon Wysg iw gweld yn y tu blaen. Llun: CPAT 05-C-174.